29 de maig 2017

LET'S DO SCIENCE!

   Com ja sabeu,des de ja fa uns quants cursos l'escola dedica sessions a treballar aspectes de Coneixement del Medi en llengua anglesa
A Cicle Superior es dedica una sessió setmanal al que anomenem English Project, on treballem aspectes específics d'aquesta àrea en anglès. 
Però ja des de P5, mitjançant històries i cançons connectem l'anglès amb l'entorn que envolta els nostres alumnes, ja sigui parlant de food (alimentació), the caterpillar life cycle (el cicle de la vida del cuc), farm animals or wild animals o  the human body (el cos humà).
A partir de 3r, els alumnes tenen un quadern d'activitats relacionat amb el medi natural o social, que es treballa i s'avalua tant en anglès com a  medi: "Mammals and Birds" (3r), "The human body" (4t), "The Universe" (5è) i "Energy" (6è), i que segueix la metodologia CLIL  (Content and Language Integrated Learning).
L'objectiu principal és fer servir la llengua anglesa a l'escola com una llengua més d'aprenentatge, com ja ho són el català i el castellà. Així l'anglès, a part de ser una llengua de comunicació, esdevé també una llengua d'aprenentatge. I què millor que integrar coneixements mitjançant continguts interessants, significatius i experimentals.
   A part de treballar amb materials publicats, els nostres alumnes han realitzat activitats sobre diferents temes elaborades al centre i sobre tot, s'han fet preguntes, han fet hipòtesis, han experimentat i han tret ells mateixos conclusions : com s'impulsa un coet?, es pot separar l'oxigen de l'hidrogen, el famós H2O? quins materials són millors conductors de l'electricitat? en quines condicions es reprodueix millor un fong? aporten les plantes aigua a l'atmosfera? i moltes més!
  Abordar aquests temes en anglès no sempre és fàcil, però amb una bona bastida i uns científics i científiques tan entregats, tot és més planer. 

   Aquí teniu algunes de les opinions dels alumnes:“I think Science is good to understand the world” by Eduardo 5th B

“In my oipinion Science is curious, funny and cool” by Roberto 5th A

“I like Science because we do a lot of interesting experiments” by Paula 6th A

“Science is funny because it’s interesting” by Jose 6th B

“I like Science because it’s difficult and I like difficulty” Alejandro A. 5th B

“Science is cool!” by Íker 6th A