6 de març 2013

PREINSCRIPCIÓ 2013-2014

Us recordem que la setmana vinent començarà el periode de preinscripció per al curs 13-14.
Tots els nens i nenes nascuts/es l'any 2010 s'han de matricular al 1r curs d'Educacio Infantil (P3). 
Demà, dia 7 de març es penjarà al taulell d'anuncis de l'escola l'oferta pel proper curs.

La preinscripció serà de l'11 al 22 de març. L'horari serà el següent:
- De dilluns a divendres de de 9'00 a 12'30 hores.
- Dilluns, dimarts i dimecres de 15'00 a 16'30 hores

La documentació que cal presentar és la següent:
- Original i fotocòpia del llibre de família.
- Original i fotocòpia dels DNI o passaports del pare i mare o tutors legals. En cas que el domicili del DNI no coincideixi amb l'adreça presentada a la sol·licitud, cal portar l'empadronament on surti el pare/mare i el nen/a.
- Fotocòpia de la targeta sanitària de la seguretat social del nen/a.